Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα.

image_pdfimage_print

Οι κυνόδοντες της άνω γνάθου εμφανίζουν την τρίτη κατά σειρά συχνότητα έγκλεισης μετά τους κάτω και άνω φρονιμίτες – σε ποσοστό κάτω από 1% μπορούν να διασχίζουν την μέση γραμμή (transmigration). Η ορθοδοντική μετακίνηση δεν είναι πάντα η θεραπεία επιλογής και τότε το έλλειμμα μετά την αφαίρεση – για λειτουργικούς ή αισθητικούς λόγους – του νεογιλού κυνόδοντα μπορεί να αποκατασταθεί με ένα οδοντικό εμφύτευμα. Περιγράφουμε μια τέτοια περίπτωση…


Νεαρή γυναίκα μετά από ορθοδοντική θεραπεία προσήλθε για την αφαίρεση του εγκλείστου άνω αριστερού κυνόδοντα. Στην πανοραμική ακτινογραφία ο έγκλειστος κυνόδοντας σχημάτιζε  γωνία 70 μοιρών με τη μέση γραμμή και η κορυφή του έφτανε έως εγγύς της ρίζας του κεντρικού τομέα, μέχρι την ρινική άκανθα  χωρίς όμως να διασχίζει την μέση γραμμή(Εικόνα 1α).


Εικόνα 1. Πανοραμική ακτινογραφία. : Ο έγκλειστος κυνόδοντας, : Το οδοντικό εμφύτευμα.
Η χειρουργική προσπέλαση έγινε υπερώια, όπου και ο έγκλειστος εντοπίστηκε να βρίσκεται σε στενή σχέση με τις ρίζες του κεντρικού και πλαγίου τομέα, αλλά και του πρώτου προγομφίου. Μαζί με τον έγκλειστο αφαιρέθηκε και ο νεογιλός κυνόδοντας που κλινικά εμφάνιζε έντονη ευσειστότητα. Μετά από δυόμισυ μήνες τοποθετήθηκε οδοντικό εμφύτευμα (ΧΙVE 3,4/15) (Εικόνα 1β) και μετά από άλλους δύο μήνες τοποθετήθηκε η τελική προσθετική εργασία(Εικόνα 2α-δ).


Εικόνα 2. Κλινική εικόνα. : Αποκάλυψη εμφυτεύματος, : Προσθετική φάση, 2γ-δ: Τελική προσθετική εργασία.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, έχει εφαρμοστεί η άμεση τοποθέτηση ή και φόρτιση του οδοντικού εμφυτεύματος κατά τον χρόνο της εξαγωγής του εγκλείστου κυνόδοντα, όπως και τεχνικές οστικής αναγέννησης του μετεξακτικού ελλείμματος. Σε κάθε περίπτωση η τεχνική που επιλέγεται εξαρτάται από παράγοντες όπως η θέση του εγκλείστου και η σχέση του με τα παρακείμενα δόντια, η κατάσταση του χειλικού οστικού πετάλου κ.α.
Summary:Placement of implants in extractionsites of maxillary impacted canines: a case report.

Βιβλιογραφία
Grover PS, Lorton L. The incidence of unerupted permanent teeth and related clinical cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1985 Apr;59(4):420-5
Fardi A, Kondylidou-Sidira A, Bachour Z, Parisis N, Tsirlis A. Incidence of impacted and supernumerary teeth-a radiographic study in a North Greek population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 Jan 1;16(1):e56-61
Aydin U, Yilmaz HH, Yildirim D. Incidence of canine impaction and transmigration in a patient population. Dentomaxillofac Radiol. 2004 May;33(3):164-9
Mazor Z, Peleg M, Redlich M. Immediate placement of implants in extraction sites of maxillary impacted canines. J Am Dent Assoc. 1999 Dec;130(12):1767-70
García B, Boronat A, Larrazabal C, Peñarrocha M, Peñarrocha M. Immediate implants after the removal of maxillary impacted canines: a clinical series ofnine patients. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009 Mar-Apr;24(2):348-52
Turkyilmaz I, Shapiro V. Immediate provisional restoration of an implant placed in a fresh primary maxillary canine extraction socket: a case report. Gen Dent. 2011 May-Jun;59(3):e105-9
Nicholson K. Implanting success: The devil is in the detail. Dental Clinical Articles, posted: 13 Sep 2012 
Δ. Τρικεριώτης(Follow on Twiiter)