Πρακτικά θέματα: Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις

image_pdfimage_print

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

Μετεξακτική λοίμωξη(Εικ.1) μετά από εξαγωγή του #17, μη ανταποκρινόμενη στη συντηρητική αγωγή. Μετά από πανοραμική ακτινογραφία(Εικ.2) και καλλιέργεια, θετική για Β-στρεπτόκκοκκο(ομάδα C κατά Lancefield), έγινε τοπική απόξεση και συρραφή με την ενδεικνυόμενη αντιβιοτική κάλυψη. Η λοίμωξη δεν υποχώρησε και με την υπολογιστική τομογραφία(Εικ.3 και 4) επιβεβαιώθηκε η κλινική υποψία στοματοκολπκής επικοινωνίας και οδοντογενούς ιγμορείτιδας.
Εικ. 1: Μετεξακτική λοίμωξη στην άνω δεξιά γομφιακή περιοχή (βέλος) …

Εικ. 2: Πανοραμική ακτινογραφία, μη ενδεικτική για στοματοκολπική επικοινωνία στην πάσχουσα περιοχή (βέλος).
Εικ. 3: Στεφανιαία τομή της υπολογιστικής τομογραφίας που αποκαλύπτει την παρουσία στοματοκολπικής επικοινωνίας (βέλος).
Εικ. 4: Στις κάθετες τομές της υπολογιστικής τομογραφίας, κατά μήκος της άνω φατνιακής ακρολοφίας, σημειώνεται(βέλη) η στοματοκολπική επικοινωνία προσθιοπισθίου εύρους 6 mm και μεγίστης διαμέτρου 9 mm.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

Πολύχωρη κύστη κάτω γνάθου(Εικ. 5 και 6).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 5: Στην πανοραμική ακτινογραφία απεικονίζεται
πολύχωρη διαύγαση στο δεξιό σώμα της κάτω γνάθου (βέλη).

 
 

Εικ. 6: Στις κάθετες τομές της υπολογιστικής τομογραφίας απεικονίζονται με ακρίβεια οι τοπογραφικές σχέσεις των κυστικών χώρων(άστρα) με τα ακρορρίζια των δοντιών(#43-#47), τον γναθιαίο πόρο, το γενειακό τρήμα και τον τομικό πόρο.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
  
Εικ. 7: Πανοραμική ακτινογραφία. Εμφανής η ευρεία στοματοκολπική επικοινωνία (βέλος).
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4
Εικ. 8: Πανοραμική ακτινογραφία. Διαύγαση στο αριστερό σώμα της κάτω γνάθου (βέλη). Εμφανής η πορεία του αγγειονευρώδους δεματίου διαμέσου του κυστικού χώρου(άστρο).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Σε περιπτώσεις στοματοκολπικής επικοινωνίας και ευμεγέθων κύστεων η υπολογιστική τομογραφία μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη διάγνωση και το σχέδιο θεραπείας (Εικ.1 – 6). Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις ανάλογων νοσολογικών συνθηκών στις οποίες η πανοραμική ακτινογραφία μπορεί να είναι διαγνωστικά επαρκής(Εικ. 7 και 8).

Δ. Τρικεριώτης