Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη (Ι)

image_pdfimage_print
«Είθισται», στα συνέδρια περισσότερο, στα ειδικά σεμινάρια λιγότερο, να παρουσιάζονται τα καλύτερα αποτελέσματα για τα οδοντικά εμφυτεύματα που τοποθετούνται στις γνάθους και ιδιαίτερα για εκείνα που τοποθετούνται σε περιοχές με μεγαλύτερο αισθητικό ενδιαφέρον, όπως η πρόσθια άνω γνάθος.

Αυτό το «έθιμο» μπορεί να βοηθάει το marketing και να αυξάνει τις προσδοκίες αλλά δεν βοηθάει πάντα την εκπαίδευση και γενικότερα την επιστημονική ενημέρωση.
Αυτό που πραγματικά συνήθως ισχύει είναι ότι όσο περισσότερο ακολουθούνται, χωρίς ακρότητες, οι ενδείξεις και οι τεχνικές, τόσο καλύτερα μπορούν να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες και να είναι πιο εύκολη η διαχείριση και η αποφυγή των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων. Και έτσι να γίνεται πιθανότερη η ανταποδοτική ικανοποίηση, γιατρού και ασθενή. Παρουσιάζουμε τρεις σχετικές περιπτώσεις:Περίπτωση 1: Αντικατάσταση οδοντικού εμφυτεύματος στη θέση #11
Εικόνα 1.1: (α) τρισδιάστατη απεικόνιση τοποθετημένου εμφυτεύματος #11 με φτωχό αισθητικό αποτέλεσμα και σημεία φλεγμονής με οστεολυσία (βέλη), (β) διεγχειρητική εικόνα εμφυτεύματος (βέλη), (γ) και (δ) αφαίρεση εμφυτεύματος (βέλη)
Εικόνα 1.2: (α) τοποθέτηση νέου εμφυτεύματος στη θέση #11, (β) τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος και μεμβράνης με pins (γ) οπισθοφατνιακή ακτινογραφία μετά από τέσσερεις μήνες, (δ) και (ε) μόνιμη προσθετική αποκατάσταση #11.


Περίπτωση 2: Άμεση τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από αφαίρεση του #22 που παρουσίαζε κάταγμα.
Εικόνα 2.1: (α) κλινική εικόνα, (β) το κάταγμα του #22, (γ) το κάταγμα του #22 στην πανοραμική ακτινογραφία (βέλη), (δ) τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος στη θέση του εξαχθέντος #22 (ένθετη φωτογραφία).
Εικόνα 2.2: (α) συρραφή, (β) προσωρινή κινητή αποκατάσταση ελλείμματος, (γ) και (δ) μετά την αφαίρεση των ραμμάτων.
Εικόνα 2.3: (α) και (β) μετά από τρεις μήνες, αποκάλυψη και τοποθέτηση βίδας επούλωσης, (γ), (δ) και (ε) προσθετική μόνιμη αποκατάσταση #22.
Περίπτωση 3: Άμεση τοποθέτηση και φόρτιση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από αφαίρεση του #22 που παρουσίαζε κάταγμα.

Εικόνα 3.1: (α) κλινική εικόνα, (β) το κάταγμα του #22 στην οπισθοφατνιακή ακτινογραφία (βέλη), (γ) μετά την εξαγωγή του #22, (δ) το οδοντικό εμφύτευμα στην οπισθοφατνιακή ακτινογραφία, αμέσως μετεγχειρητικά.
Εικόνα 3.2: (α) και (β) λήψη αποτυπώματος και τοποθέτηση βίδας επούλωσης μέχρι την έλευση της προσωρινής αποκατάστασης, (γ) τοποθέτηση προσωρινής στεφάνης την ίδια μέρα, (δ) μετά από 3 μήνες, η τοποθέτηση της μόνιμης στεφάνης.
Προσθετική: Ι. Δημητρίου (Περιπτώσεις 1 & 3) , Ν. Κάρλος (Περίπτωση 2)
Χειρουργική: Δ. Τρικεριώτης