Αλλά στο Facebook στους πρώτους της Ευρώπης…

image_pdfimage_print

Πρόσφατα, η σελίδα Ιnternet World Stats, που παρέχει στατιστικά στοιχεία για τη διεισδυτικότητα τoυ διαδικτύου για 269 χώρες σε όλον τον κόσμο, πρόσθεσε ένα καινούργιο εργαλείο για το Facebook. Από τα γενικά στοιχεία για την ΕΕ των 27, για τη χώρα μας, προκύπτει η γνωστή εικόνα, στην οποία, από την άποψη του αριθμού χρηστών ως ποσοστό επί του πληθυσμού, βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις (25η στους 27) και κάτω από τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο (46,2% έναντι 67,3% ).


Ωστόσο η χρησιμοποίηση του Facebook από τον Έλληνα χρήστη παρουσιάζεται διαφορετική και «αναβαθμισμένη» σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους διότι, από την ειδικότερη άποψη του αριθμού χρηστών Facebook ως ποσοστό επί του πληθυσμού, βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση (18η στους 27) πιάνοντας και τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο (31,7% έναντι 31,8% ), αλλά και για έναν άλλο λόγο: ότι οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου είναι χρήστες του Facebook σε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ…


Ενώ, λοιπόν, σε χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά διεισδυτικότητας στο διαδίκτυο, όπως στη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Δανία (92,4%, 88,3% και 85,9% αντίστοιχα), οι χρήστες χρησιμοποιούν το Facebook σε ποσοστά (52,4%, 30,3%  και 57,2 %, επίσης αντίστοιχα), στην Ελλάδα το ανάλογο ποσοστό χρήσης του Facebook μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου είναι 68,5%! Ποσοστό που την ανεβάζει στην 4η θέση ανάμεσα στους 27. Πιο αναλυτικά, από τους υπολογιζόμενους 4.970.700  Έλληνες χρήστες του διαδικτύου, οι 3.407.320 εμφανίζονται σαν εγγεγραμμένοι χρήστες του Facebook.


Ανεξαρτήτως ερμηνείας, το γεγονός είναι ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους της ΕΕ, ενώ στη χρήση του Internet είμαστε στους τελευταίους, στη χρήση του Facebook είμαστε στους πρώτους…

Δ. Τρικεριώτης