Ποια είναι η διάγνωσή σας;(Ι)

image_pdfimage_print
Εικόνα 1

Γυναίκα 67 ετών, με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, παρουσίασε βλάβη (Εικ. 1α) στα παρειακά ούλα της κάτω γνάθου προ έξι μηνών. Παρά την περιοδοντική θεραπεία και την λήψη αντιβίωσης η μαλακή και ανώδυνη διόγκωση παρέμεινε αμετάβλητη και επιπλέον η κινητικότητα των #47 και #48 παρατηρήθηκε αυξανόμενη. Στην οπισθοφατνιακή (Εικ. 1β) και την πανοραμική (Εικ. 1γ) ακτινογραφία απεικονίστηκαν αλλοίωση στο παρακείμενο οστούν και απορρόφηση της εγγύς ρίζας του #47 που επιβεβαιώθηκε με την εξαγωγή (Εικ. 1δ). Κρίθηκε σκόπιμη η λήψη χειρουργικής βιοψίας πριν την ολική αφαίρεση της βλάβης. Ποια είναι η πιθανότερη κλινική διάγνωση;

Περιφερικό ίνωμα;Περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα;Περιφερικό οδοντογενές ίνωμα;Αδαμαντινοβλάστωμα;Άλλη βλάβη;
Αν θέλετε, μπορείτε να δώσετε τη δική σας απάντηση στο ερώτημα πολλαπλής επιλογής «Ποια είναι η διάγνωσή σας;(Ι)», που βρίσκεται στη δεξιά στήλη του ιστολογίου. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές. Η απάντηση θα προστεθεί αναλυτικά στην ανάρτηση, την Παρασκευή 23/12/2011.

23/12/2011: Απάντηση στο Διαγνωστικό Quiz
Η τελική ιστοπαθολογική διάγνωση είναι «περιφερικό ίνωμα», η οποία συμφωνεί και με την απάντηση που συγκέντρωσε τις περισσότερες πιθανές επιλογές, 17 (37.7%), όσων συμμετείχαν στο διαγνωστικό quiz. Οι υπόλοιπες επιλογές ήταν: περιφερικό γιγαντoκυτταρικό κοκκίωμα 16 (35.5%), περιφερικό οδοντογενές ίνωμα 6 (13.3%) , αδαμαντινοβλάστωμα 4 (8.8%) και άλλη βλάβη 2 (4.4%).
Το κλινικό ενδιαφέρον της περίπτωσης συνίσταται στην παρουσία της επιφανειακής οστικής διάβρωσης και της απορρόφησης των οδοντικών ριζών που συνοδευόταν από κινητικότητα των οδόντων χωρίς ιστορικό οξείας φλεγμονής στην περιοχή.
Στο περιφερικό οδοντογενές ίνωμα μπορεί να παρατηρηθεί επιφανειακή απορρόφηση του οστού. Στο περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα μπορεί επίσης, αλλά εξαιρετικά σπάνια, να παρατηρηθεί απορρόφηση των ριζών. Ωστόσο η συνύπαρξη περιφερικού ινώματος με οστική και οδοντική βλάβη είναι ακόμη σπανιότερη, αλλά όπως έδειξε η περίπτωσή μας, μπορεί και αυτή να συμβεί.
Συνεπώς, όταν αντιμετωπίζουμε μια βλάβη με τέτοια σημειολογία, ο δείκτης της κλινικής μας υποψίας, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλο το φάσμα, από την απλή αντιδραστική μέχρι τη νεοπλασματική βλάβη . Και απ’ ότι φαίνεται από τις απαντήσεις, το επιστημονικό επίπεδο είναι αρκετά υψηλό.
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μπονατάκη Γ., Κριθινάκης Σ., Τόσιος Κ., Νικητάκης Ν. Περιφερικό Οδοντογενές Ίνωμα και βιβλιογραφική ανασκόπηση. ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009, 66(1): 17-22
Shafer’S Textbook Of Oral Pathology (6th  Edition) , Elsevier, 2009
Nedir R, Lombardi T, Samson J. Recurrent peripheral giant cell granuloma associated with cervical resorption. J Periodontol. 1997 Apr;68(4):381-4.

 

ΔΤ