Τελικά υπάρχει χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό κενό; Τι αναφέρεται στην Έκθεση της ΕΕ;

image_pdfimage_print
Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην γενική της κατεύθυνση είναι σαφής. Στην σελ. 25 αναφέρει: «Οι Αρχές παραμένουν δεσμευμένες για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2015 και μετά, συμπεριλαμβάνοντας, όπως απαιτείται, την παράταση ισχύος σε δημοσιονομικά μέτρα που λήγουν». Και στην σελ. 87 συμπληρώνει:  Καθορίζουμε τα αναγκαία μέτρα για να κλείσουν τα προβλεπόμενα κενά για το 2015-2016. Αυτό θα περιλαμβάνει επανεξέταση των κοινωνικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με σκοπό την εξάλειψη των απαλλαγών, αρχής γενομένης από το 2014». Σημειωτέον ότι αυτή η τελευταία δέσμευση εκκρεμούσε από την επικαιροποίηση του Ιουλίου του 2013 και θα υλοποιηθεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που θα έρθει τον Μάϊο. Αλλά και στα επιμέρους επίμαχα σημεία σχετικά με τα προβλεπόμενα ύψη του χρηματοδοτικού και δημοσιονομικού κενού η Έκθεση είναι ακόμη σαφέστερη. Μετά την ευνοϊκή παρατήρηση ότι «Το δημοσιονομικό κενό για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3% για το 2015, έχει μειωθεί στο 1,1% του ΑΕΠ από 1,8% που προβλεπόταν στην Έκθεση του Ιουλίου του 2013» εκθέτει τα στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες χρηματοδότησης της χώρας και τους δημοσιονομικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια. Πιο αναλυτικά:

Α. Για το χρηματοδοτικό κενό.
Με βάση τους Πίνακες 10 και 11 της Έκθεσης(σελίδες 71 και 72) προκύπτει ένα κενό χρηματοδότησης της χώρας περίπου της τάξης των 13 δις μέχρι και το 2016 (Πίνακας 1):
Πίνακας 1.  Από την Έκθεση της ΕΕ για τις χρηματοδοτικές ανάγκες 2014-2016.
2014
(δις
ευρώ)
2015
(δις
ευρώ)
2016
(δις
ευρώ)
Σύνολο χρηματοδοτικών αναγκών
31.1
21.1
8.5
Σύνολο χρηματοδοτικών πηγών
7.7*
3.5
5.1
Καθαρές χρηματοδοτικες ανάγκες
23.4
17.5
3.4
Σύνολο Δανειακών Δόσεων (ΕΕ/ΔΝΤ)
20.7
7.2
1.8
Πρόθετες Χρηματοδοτικές Ανάγκες
2.6**
12.3
0.0
Χρήση αποθεματικού
0.1
-2
1.6
*Έχουν υπολογιστεί τα 3 δις του 5ετούς ομολόγου που εκδόθηκε τον Απρίλιο.
** Από τον Πίνακα-10 της Έκθεσης προκύπτει ότι η χρηματοδοτική ανάγκη για τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2014 είναι 0,5 δις, εφόσον βέβαια δοθούν εγκαίρως οι δανειακές δόσεις των 9,9 δις από ΕΕ/ΔΝΤ.
Β. Για το δημοσιονομικό κενό.
Από  τα στοιχεία για την Μακροοικονομική Πρόβλεψη(Παράρτημα 2, Σελίδα 137 της Έκθεσης) για την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μέχρι το 2017, διαβάζουμε στον Πίνακα C1 τα παρακάτω (Πίνακας 2):
Πίνακας 2.  Από την Έκθεση της ΕΕ για τους δημοσιονομικούς στόχους 2014-2017.
2014
(δις ευρώ)
2015
(δις ευρώ)
2016
(δις ευρώ)
2017
(δις ευρώ)
Σύνολο Κρατικών Εσόδων
81.1
81.2
83.6
87.2
Σύνολο Κρατικών Δαπανών
86.3
87.2
88.8
90.5
Μέτρα προς προσδιορισμό
(Measures to be identified)
0.0
2.0
3.8
1.9
Πρωτογενές Πλεόνασμα
2.8
5.6
8.9
9.3
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
-5.2
-3.9
-1.3
-1.4
Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι πουθενά δεν αναφέρονται νέα μέτρα. Ωστόσο πέρα από την «εν λευκώ» συμφωνία για παράταση της ισχύος έκτακτων παλαιότερων μέτρων, στον Πίνακα C1 της Έκθεσης αναφέρονται με σαφήνεια «μέτρα προς προσδιορισμό» τα οποία μάλιστα συνυπολογίζονται στο οικονομικό αποτέλεσμα κάθε χρονιάς με το ύψος τους να επηρεάζεται από το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, που έχει συμφωνηθεί για τα επόμενα χρόνια.
Για να παράγει λοιπόν η χώρα αυτά τα εξωπραγματικά πλεονάσματα θα χρειάζεται κάθε χρόνο να λαμβάνονται επιπλέον μέτρα, ξεκινώντας από το 2015 με μέτρα ύψους 2 δις και στη συνέχεια 3,8 δις για το 2016 και 1,9 δις για το 2017. Σίγουρα τα ποσά δεν αθροίζονται για τον απλούστατο λόγο ότι αν αυτό μπορούσε να προβλεφτεί και με βάση τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας, τότε το άθροισμά τους θα ήταν σίγουρα μεγαλύτερο από 7,7 δις. Αλλά σε κάθε περίπτωση μάλλον μιλάμε για εικονικούς αριθμούς.
Για παράδειγμαδιαβάζουμε ότι το χρηματοδοτικό κενό υπολογίζεται περίπου στα 13 δις, θεωρώντας όμως ως δεδομένο έσοδα 7,7 δις ευρώ από τις αποκρατικοποιήσεις μέχρι το 2016, όταν το 2013 τα έσοδα ήταν μόλις 1 δις!
Για τους δημοσιονομικούς στόχους αξίζει μόνο να αναφερθεί ότι οι άμεσοι φόροι οι οποίοι αυξήθηκαν το 2014 κατά 9,8% σε σχέση με το 2013 (από 18,5 σε 20,3 δις) – και αυτή η αύξηση θα γίνει φέτος αντιληπτή στην εκκαθάριση των φορολογικών μας δηλώσεων – θα  παραμείνουν στο ίδιο υψηλό επίπεδο μέχρι το 2016 και το 2017 θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο σε 21 δις,δηλαδή 13,5% αύξηση της άμεσης φορολογίας μέσα σε τέσσερα χρόνια αφού στην ουσία η φορολογική βάση δεν διευρύνεται! Αλλά τελικά ούτε και αυτή η υπερφορολόγηση φτάνει για να μπει πάτος στο βαρέλι.
Και αυτά χωρίς να λαμβάνουμε υπ΄όψιν τα εισαγωγικά σχόλια στην περίληψη της Έκθεσης:
«Συνολικά οι αβεβαιότητες σχετικά με την έκταση και την ταχύτητα της οικονομικής ανάκαμψης το 2014 εξακολουθούν να είναι σημαντικές
[…]
«Οι κίνδυνοι στην εφαρμογή του προγράμματος παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η μακροοικονομική ανάκαμψη φαίνεται τώρα να είναι πιο εδραιωμένη από ότι αναμενόταν τον Ιούλιο του 2013, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί, ιδίως σε σχέση με την επιμονή στην αντιμετώπιση κατεστημένων συμφερόντων
[…]
«Μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων(αγαθών και υπηρεσιών), στην δημόσια διοίκηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς θα μπορούσαν σαφώς να μειώσουν το κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και να στηρίξουν την ανάκαμψη των επενδύσεων, ενώ η αναβολή αυτών των μεταρρυθμίσεων και η ελλιπής εφαρμογή θα μπορούσαν να διαιωνίσουν μια βαριά τροχοπέδη για την οικονομία, γεγονός που θα καθιστούσε δύσκολο να επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση στην απασχόληση και την αύξηση της παραγωγικότητας, και έτσι τελικά και μια σταθερή μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ
Συμπερασματικά, οι κ.κ. Σαμαράς, Στουρνάρας και Βενιζέλος αρνούνται πεισματικά για μία ακόμη φορά να πουν την αλήθεια στους πολίτες και να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως:
Από πού θα βρεθούν τα τουλάχιστον 13 δις που χρειάζεται η χώρα για τα επόμενα δυόμισυ χρόνια, αν όχι από ένα νέο μνημόνιο;
Ποια είναι τα επιπλέον μέτρα που έχουν ήδη κοστολογηθεί και μένουν να προσδιοριστούν για τις χρονιές από το 2015 και μετά;
Μέσα σε μια εβδομάδα πρώτα η eurostat και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξαν ότι δεν θέλουν να συμπράξουν στην προεκλογική πολιτική υποκρισία των Αθηνών, της τρόικα και του Βερολίνου.
Η eurostat έδωσε απλά τα πραγματικά στοιχεία που περιγράφουν την βαθιά ελλειμματική Ελληνική οικονομία και δεν ασχολήθηκε με τις «ειδικές» μετρήσεις για τις ανάγκες του Ελληνικού προγράμματος και τις αλχημείες περί «πλεονασμάτων».
Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε τον πραγματικό χάρτη της Ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, αμφισβητώντας εμμέσως πλην σαφώς τις δυνατότητες των κυβερνώντων να ανταποκριθούν στην πρόκληση για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.
Οι ευρωεκλογέςθα δώσουν ένα τρίτο κτύπημα σε αυτούς τους αλαζονικούς και ανεπαρκείς πολιτικάντηδες, το οποίο ανάλογα με την έκβαση της προεκλογικής τους προπαγάνδας, μπορεί να είναι και το οριστικό, ένα «coup de grace».Δ. Τρικεριώτης (Follow on Twitter)