Από την γυάλα του Μαξίμου στην «μαγική γυάλα» του Μεσοπροθέσμου. Αύξηση φόρων 19 δις και όχι μόνον.

image_pdfimage_print
Ήδη ακόμα πολλοί πληρώνουν τις δόσεις της περσινής φορολογικής δήλωσης και ενδεχομένως για πολλούς η πρώτη φετινή δόση του Ιουλίου να συμπέσει με κάποια από αυτές. Είναι επίσης πιθανό κάποιοι να είχαν πεισθεί από τον πρωθυπουργό όταν τον περασμένο Νοέμβριο δήλωνε στο MEGA σχετικά με την φορολόγηση ότι «Το 2013 είναι η τελευταία χειρότερη χρονιά, που θα έχει ποτέ του γνωρίσει ο Έλληνας». Λίγους μήνες μετά το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής(ΜΠΔΣ) 2015-2018 τον διαψεύδει πανηγυρικά και του απαντά ότι το 2013 ήταν σαφώς «καλύτερη» χρονιά σε σχέση με αυτές που θα γνωρίσει ο Έλληνας μέχρι και το 2018 με 19 δις συγκριτική αύξηση φόρων και όχι μόνον…

Πράγματι μέσα στην «γυάλα» του ΜΠΔΣ ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης μπορεί να σταθμίσει τον εαυτό του και την οικογένειά του, να μετρήσει τις δυνάμεις του, κατά κάποιο τρόπο να δει το μέλλον του για την πενταετία που τρέχει ήδη από φέτος και η οποία απ’ ότι φαίνεται μαζί με την αμέσως προηγούμενη πρόκειται – εφόσον τα πράγματα δεν αλλάξουν με ριζοσπαστικό τρόπο – να συνθέσουν μια ακόμη «χαμένη δεκαετία» για την πατρίδα μας.
Μέσα στο ΜΠΔΣ ο πολίτης μπορεί να δει το τέρας του κράτους και του κρατισμού να συνεχίζει να τον απομυζά μέχρι τουλάχιστον το 2018.  Μόνο που πλέον οι πολιτικοί δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από αριθμούς, που η αλήθειά τους είναι τόσο διάφανη και αδιαμφισβήτητη. Στον παρακάτω πίνακα, που βασίζεται στο ΜΠΔΣ, παραθέτουμε τα στοιχεία για την φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές και τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης.
Πίνακας. Το ΜΠΔΣ 2015-2018 για την φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές και την κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη.
Στοιχεία από
το ΜΠΔΣ
2015-2018
2013
2014*
2015**
2016**
2017**
2018**
2014-2018
σωρευτικά
Μέση
ετήσια μεταβολή
ΕΣΟΔΑ (δις ευρώ)
Άμεσοι  φόροι
20,0
22,5
21,3
21,2
21,9
22,8
9,7
1,9
σύγκριση με 2013
2,5
1,3
1,2
1,9
2,8
 Έμμεσοι φόροι
24,5
24,2
25,1
26,6
27,4
28,3
9,0
1,8
σύγκριση με 2013
-0,3
0,6
2,1
2,8
3,8
Ασφαλιστικές εισφορές
18,0
18,7
18,7
19,7
20,0
20,3
7,4
1,5
σύγκριση με 2013
0,7
0,7
1,7
2
2,3
ΔΑΠΑΝΕΣ (δις ευρώ)
Κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη
15,9
13,7
14,1
13,7
13,7
13,7
-10,5
-2,1
σύγκριση με 2013
-2,3
-1,8
-2,1
-2,1
-2,2
* Εκτίμηση, ** Πρόβλεψη
Οι άμεσοι φόροι από φέτος και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι σημαντικά αυξημένοι σε σχέση με αυτούς τους οποίους ήδη από πέρυσι αντιμετωπίσαμε με δυσκολία ή αδυναμία καταβολής. Μέχρι το 2018 θα πρέπει να καταβάλλουμε – μπορούμε δεν μπορούμε αφού κατασχέσεις και καταδίκες θα επαπειλούνται – περίπου 10 δις επιπλέον άμεσους φόρους που αντιστοιχούν ετήσια σε περίπου 2 δις επιβάρυνση σε σχέση με το 2013 .
Σε αντίστοιχα ύψη θα αυξηθούν και οι έμμεσοι φόροι, που είναι και οι πλέον άδικοι φόροι. Συνολικά και σύμφωνα με το ΜΠΔΣ, η άμεση και έμμεση φορολογία θα αυξηθούν σωρευτικά μέχρι το 2018 και σε σχέση με το 2013 κατά 19 δις ευρώ!
Επίσης αναζητούνται εισπράξεις 7,4 δις ασφαλιστικών εισφορών υπέρ και πλέον της εισφοροδοτικής ικανότητας του 2013. Αυτό πρακτικά σημαίνει 1,5 δις κατά μέσο όρο περισσότερο για κάθε χρονιά από φέτος μέχρι και το 2018. Αυτή η εκτίμηση-πρόβλεψη γίνεται παρότι σήμερα τρέχουν ήδη μη ρυθμισμένες ή ανεξόφλητες οφειλές περίπου 6 δις στον ΟΑΕΕ και άλλες περίπου 8 δις στο ΙΚΑ.
Είναι γνωστό ότι από τους περίπου 82.000 οφειλέτες μόλις το 4% έκανε αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση και από αυτήν το δημόσιο βεβαίωσε οφειλές μόλις στο ύψος του 3% του συνολικού ποσού! Είναι επίσης γνωστό ότι τουλάχιστον 400.000 ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ (ο ένας στους δύο) οφείλουν και αδυνατούν να υπαχθούν σε κάποια ρύθμιση, παρότι η πλειονότητα – περί τους 285.000 – οφείλουν ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 3.300 ευρώ.
Με βάση λοιπόν τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας και τα δείγματα πολιτικής των κυβερνώντων, τα επιπλέον 7,4 δις ασφαλιστικών εισφορών που αναζητούνται μέχρι το 2018 μπορούν να απαιτηθούν μόνον δια μέσου των κατασχέσεων των περιουσιακών στοιχείων των εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών. Και βέβαια αυτή η βαρβαρότητα δεν μπορεί να συνιστά ρεαλιστική οικονομική πολιτική σε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό και πολιτισμένο κράτος. Ακόμη και αν αυτές οι οφειλές απαιτηθούν ίσοις όροις και από τους εφοπλιστές.
Ωστόσο αυτή η βαρβαρότητα επεκτείνεται βαθύτερα στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης. Οι περικοπές των δαπανών ως προς τα ήδη χαμηλά επίπεδα του 2013 είναι σταθερές για όλην την πενταετία κόβοντας σωρευτικά 10,5 δις από το σύστημα πρόνοιας. Ενδεικτικά από 8,7% του ΑΕΠ το 2013, το 2017 το ποσοστό θα είναι 6,6%, δηλαδή περικοπές κατά δύο ολόκληρες μονάδες του ΑΕΠ!
Αυτά μεταξύ άλλων καλούνται να ψηφίσουν οι κυβερνώντες σε λίγες μέρες. Μέχρι τότε θα έχουν όλον τον χρόνο να διαβάσουν και να ξαναδιαβάσουν τις μόλις 98 ελληνικές σελίδες του ΜΠΔΣ. Δεν θα μπορούν να πουν ότι δεν γνώριζαν.
Φωτο: Blue Glass Float τουphildev
Δ. Τρικεριώτης(Follow on Twitter)