Ας ετοιμαζόμαστε για πολιτικές εξελίξεις…

image_pdfimage_print

Του Δημήτρη Τρικεριώτη

Την εβδομάδα που πέρασε, φορτώσαμε το χρέος μας με άλλα τρία δις με την προσδοκία ότι αυτά όπως και άλλα τέτοια δανεικά – ακόμη πολύ ακριβά – θα συμβάλλουν στο κτίσιμο της γέφυρας απ΄όπου θα περάσει η χώρα σε μια επόμενη πιο ανεξάρτητη και παραγωγική φάση.

Ωστόσο η εμπειρία οκτώ και πλέον ετών μας διδάσκει ότι πραγματικό θεμέλιο και υλικό αυτής της γέφυρας μπορεί να είναι μόνο η οικονομική κατάσταση των πολιτών και τα όποια δανεικά, που δεν λαμβάνουν υπόψιν αυτή τη «θεμελιακή» παράμετρο για την αντιμετώπιση της κρίσης, αποβαίνουν σύντομα πρόσθετα φορτία.

Πράγματι, οι προσδοκίες δανειστών και κυβερνώντων βασίζονται στην υπεραπόδοση των πολιτών. Οι οικονομικές παραδοχές που γίνονται στο μεσοπρόθεσμο 2018-2021 βασίζονται στην «ανεξάντλητη» ικανότητα των πολιτών να αποδίδουν φόρους, παρότι, ήδη από το 2017, είναι ηλίου φαεινότερον ότι η πλειονότητα έχει υπερβεί τα φοροδοτικά της όρια(Εικόνες 1 και 2).

Εικόνα 1. 2013-2021: Άμεσοι και έμμεσοι φόροι. Πραγματοποιήσεις και προβλέψεις (Πίνακας)

Εικόνα 2. 2013-2021: Άμεσοι και έμμεσοι φόροι. Πραγματοποιήσεις και προβλέψεις (Γράφημα)

Το τελευταίο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εκτιμά ότι οι πολίτες θα παράγουν σωρευτικά, από φέτος μέχρι και το 2021, πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 30 δις σε ένα οικονομικό πλαίσιο όπου το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά περίπου 24 δις. Έτσι, το σύνολο των άμεσων και έμμεσων φόρων θα μπορεί να παραμένει στο επίπεδο του 26%, όπως  δηλ. και σήμερα.

Απλά και μεταφρασμένο σε απόλυτο αριθμό αυτό σημαίνει ότι από φέτος μέχρι το 2021 πρέπει να πληρώσουμε περίπου 7 δις επιπλέον φόρους για να «βγει» το πρόγραμμα(Εικόνα 3). Αυτό μπορεί να συμβεί;

Εικόνα 3. 2013-2021: Ετήσια μεταβολή  άμεσων και έμμεσων φόρων.

Με δεδομένη την εμπειρία αποκλίσεων «προς τα κάτω» των προβλέψεων των μεσοπροθέσμων προγραμμάτων και την τρέχουσα οικονομική κόπωση και κατάσταση των νοικοκυριών θα πρέπει να το αποκλείσουμε ευθύς εξαρχής σαν βάσιμη πιθανότητα. Η διερεύνηση των στοιχείων, που παρατίθενται στις εικόνες 4 και 5, οδηγεί αβίαστα σε αυτό το συμπέρασμα.

Εικόνα 4. 2013-2021: Άμεσοι φόροι. Πραγματοποιήσεις, εκτιμήσεις και προβλέψεις

Εικόνα 5. 2013-2021: Έμμεσοι φόροι. Πραγματοποιήσεις, εκτιμήσεις και προβλέψεις

Αντίθετα θα πρέπει να θεωρούμε ως βάσιμη πιθανότητα, από το καλοκαίρι και μετά, την εφαρμογή ενός νέου αναθεωρημένου προγράμματος – και από φορολογική άποψη – σε συνδυασμό με κάποια μεθόδευση ελάφρυνσης του χρέους και άρα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Η ανάληψη της θέσης του γερμανού υπουργού Οικονομικών από σοσιαλδημοκράτη ενδεχομένως να επηρεάσει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ας ετοιμαζόμαστε λοιπόν για πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες, ούτως ή άλλως, το εθνικό ζήτημα και τα ζητήματα διαφθοράς φαίνεται να επιταχύνουν.

 

ΠΗΓΕΣ:

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2011-2015

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2018-2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2017

 

Φωτογραφία:  CHRONOZAUR του Jacek Yerka

 

Twitter: @BlogGnathion