Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Όταν οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, αλλά όχι «ξεμοναχιασμένοι»…

image_pdfimage_print

Κάθε χρόνο τα ίδια. Τα ΜΜΕ επικαλούμενα στατιστικά του υπουργείου οικονομικών μιλούν για προκλητικούς ελεύθερους επαγγελματίες, που δεν συνεισφέρουν στα φορολογικά βάρη δηλώνοντας ελάχιστα, και για μισθωτούς και συνταξιούχους θύματα, που σηκώνουν όλο το βάρος. Και σήμερα, ενόψει του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, αυτή η εικόνα λειτουργεί στην κοινή γνώμη και σαν μια μορφή αιτιολόγησης για την φοροεισπρακτική επιδρομή του κράτους εναντίον τους, δίνοντας κοινωνική υπόσταση σε ισοπεδωτικούς συντελεστές και μηδενικά αφορολόγητα. Και όμως! Σε πείσμα της επιδέξιας προπαγάνδας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν κατά μέσο όρο το υψηλότερο εισόδημα – κάθε χρόνο και περισσότερα – παρά το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ύφεσης παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συρρίκνωση σαν κοινωνική ομάδα. Οι πίνακες που ακολουθούν συμπληρώθηκαν με βάση τα επίσημα στοιχεία των στατιστικών δελτίων…

Πίνακας 1. Δηλώσεις εισοδήματος μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών (2006-2011)
EΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
(ΕΥΡΩ)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
(ΕΥΡΩ)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
(ΕΥΡΩ)
2011
1,931,242
37,458,352
19,395
328,707
10,621,653
32,313
2010
2,005,328
39,764,165
19,829
345,077
10,990,065
31,848
2009
2,027,552
38,998,872
19,234
370,754
10,962,948
29,569
2008
2,018,905
36,927,234
18,290
355,162
10,195,373
28,706
2007
2,002,475
34,386,569
17,170
344,427
9,417,354
27,342
2006
1,973,744
32,345,605
16,387
336,029
8,630,654
25,564
Στον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν κατά μέσο όρο το υψηλότερο εισόδημα – 32,313 ευρώ για το 2011 αλλά και για κάθε χρονιά από το 2006.
Πίνακας 2. Αριθμός δηλώσεων ανάλογα με τις επαγγελματικές ομάδες των φορολογουμένων για την περίοδο 2009-2011.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ
2009
2010
2011
ΜΙΣΘΩΤΟΙ
2,027,552
2,005,328
1,931,242
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
1,581,606
1,624,801
1,667,428
ΕΜΠΟΡΟΙ–ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ  ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-ΕΠΙΤΗΔ/ΤΙΕΣ
693,269
680,270
695,019
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ
593,892
644,870
674,770
ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΑΛΙΕΙΣ – ΕΚΜΕΤ. ΔΑΣΩΝ
388,027
394,632
383,900
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
370,754
345,077
328,707
Επιπλέον παρατηρούμε ότι κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου που εξελίσσεται η οικονομική κρίση, οι ελεύθεροι επαγγελματίες παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αριθμητική συρρίκνωση κατά 11,3% (Πίνακας 2). Την ίδια περίοδο σαν επαγγελματική ομάδα εμφανίζουν την μεγαλύτερη αύξηση δηλούμενου εισοδήματος κατά 9,2%(Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Μέσο δηλωθέν εισόδημα ανάλογα με τις επαγγελματικές ομάδες των φορολογουμένων για την περίοδο 2009-2011
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΜΕΣΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ(ΕΥΡΩ) ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ
2009
2010
2011
ΜΙΣΘΩΤΟΙ
19,234
19,829
19,395
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
15,882
16,546
16,228
ΕΜΠΟΡΟΙ–ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ  ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-ΕΠΙΤΗΔ/ΤΙΕΣ
21,286
20,870
21,016
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ
6,369
6,042
5,760
ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΑΛΙΕΙΣ – ΕΚΜΕΤ. ΔΑΣΩΝ
11,428
11,572
11,230
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
29,569
31,848
32,313
Πράγματι πολλές φορές «τα νούμερα μιλούν από μόνα τους». Αλλά όταν σκόπιμα τα ξεμοναχιάζουμε από το σύνολο τους τότε δεν μας βοηθούν να προσεγγίσουμε την αλήθεια. Και τελικά ισχύει αυτό που παρατηρούσα και πέρυσι τέτοια εποχή σε σχετική ανάρτηση: «Εργαλείο πολλαπλών χρήσεων μπορεί να γίνει η επιστήμη ειδικά όταν ασχολείται με τους αριθμούς και ειδικότερα με τη σύνθεση, το «διάβασμα» και την ερμηνεία τους. Γενικά, είναι θετικά μαγική η δύναμη των αριθμών όταν αυτοί υπηρετούν την αλήθεια και καταστροφική όταν υπηρετούν την επιλεκτική παραποίησή της. Ζούμε πονηρούς κι επικίνδυνους καιρούς με τα πολιτικά επιχειρήματα και τις συμβατικές πολιτικές οριοθετήσεις να παραχωρούν, μέρα τη μέρα, τη θέση τους σε μια επιδέξια προπαγάνδα που στοχεύει στο μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο της δημόσιας κριτικής έτσι ώστε η πολιτικοοικονομική περιθωριοποίηση των μικρομεσαίων στρωμάτων να παγιωθεί ως μια πορεία μη αντιστρεπτή

Πηγές
Στατιστικά Δελτία Υπουργείου Οικονομικών:  2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006
Δ. Τρικεριώτης (Follow on Twitter)